Πανελλαδικές Εξετάσεις πολλαπλής στις μηχανικές 1

digital touch

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή, πλάτους Α και κυκλικής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: x = Α ηµωt. Η εξίσωση της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση:

α. υ = ωΑ ηµωt

β. υ = – ωΑ ηµωt

γ. υ = ωΑ συνωt

δ. υ = – ωΑ συνωt

Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

2. Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρμονικού ταλαντωτή διπλασιάζεται. Τότε:  (2001)

α. η ολική ενέργεια διπλασιάζεται.

β. η περίοδος παραμένει σταθερή.

γ. η σταθερά επαναφοράς διπλασιάζεται.

δ. η μέγιστη ταχύτητα τετραπλασιάζεται.

Απάντηση: Σωστό το β. Ενδιαφέρον.

3. Υλικό σημείο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση υπό την επίδραση συνισταμένης δύναμης F. Αν x είναι η απομάκρυνση του σημείου από τη θέση ισορροπίας του και D θετική σταθερά, τότε για τη δύναμη ισχύει:  (2002)

α. F = D

β. F = D·x

γ. F = – D·x

δ. F = 0

Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

4. Το φαινόμενο του συντονισμού παρατηρείται µόνο στις:    (2002)

α. μηχανικές ταλαντώσεις.

β. ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

γ. εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

δ. ελεύθερες ταλαντώσεις.

Απάντηση: Σωστό το γ. Εύκολη ερώτηση για ένα σημαντικό θέμα, τον συντονισμό.

5. Ένα σύστημα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητας. Τότε:  (2002)

α. η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.

β. το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.

γ. η περίοδος του συστήματος μεταβάλλεται.

δ. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση μειώνεται.

Απάντηση: Σωστό το β. Απλό.

6. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα:  (2003)

α. μένει σταθερό.

β. αυξάνεται συνεχώς.

γ. μειώνεται συνεχώς.

δ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται.

Απάντηση: Σωστό το γ. Ενδιαφέρον.

7. ∆ύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο, έχουν την ίδια διεύθυνση και συχνότητα, και πλάτη Α1 και Α2 . Αν οι ταλαντώσεις αυτές παρουσιάζουν διαφορά φάσης 180ο, τότε το πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι:

α. Α = Α1 + Α2      

β. Α = │A1 – A2

γ. Α = √(A1² + A2²)

δ. Α = √(A1² – A2²)

Απάντηση: Σωστό το β. Ενδιαφέρον.

8. Ένα σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση. Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του: (2003)

α. η κινητική του ενέργεια είναι μηδέν.

β. η επιτάχυνσή του είναι μέγιστη.

γ. η δύναμη επαναφοράς είναι μηδέν.

δ. η δυναμική του ενέργεια είναι μέγιστη.

Απάντηση: Σωστό το α. Απλό.

9. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση παραμένει σταθερός. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της ταλάντωσης:

α. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.

β. μειώνεται ανάλογα με το χρόνο.

γ. παραμένει σταθερό.

δ. αυξάνεται εκθετικά με το χρόνο.

Απάντηση: Σωστό το α. Απλό.

10. Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόμενο, είναι:    (2003)

αf ² = T.

βf·T = 1.

γT2·f = 1.

δΤ·f = 1.

Απάντηση: Σωστό το β. Απλό.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s