Πανελλαδικές Εξετάσεις πολλαπλής στις μηχανικές 4

digital book

1. Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη παίρνει τις τιμές f= 5 Hz και f= 10 Hz, το πλάτος της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Θα έχουμε μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης, όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιμή:

α.  2Hz.

β.  4Hz.

γ.  8Hz.

δ.  12Hz.

Απάντηση: Σωστό το γ. Ενδιαφέρον.

2. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα:    (2008)

α.  στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του.

β.  όταν η επιτάχυνση είναι μέγιστη.

γ.  όταν η δύναμη επαναφοράς είναι μέγιστη.

δ.  όταν η δυναμική του ενέργεια είναι μηδέν.

Απάντηση: Σωστό το δ. Ενδιαφέρον.

3. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης και ίδιου πλάτους Α, που πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο. Αν οι συχνότητες των δύο ταλαντώσεων f1 και f2 διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, τότε:    (2008)

α.  το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.

β.  το πλάτος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό.

γ.  το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι 2Α.

δ.  η περίοδος του διακροτήματος είναι ανάλογη με τη διαφορά συχνοτήτων f1 – f2.

Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

4. Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων:   (2008)

α. είναι ανεξάρτητη από τις συχνότητες των επιμέρους αρμονικών ταλαντώσεων.

β. είναι ανεξάρτητη από τη διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων.

γ. είναι ανεξάρτητη από τις διευθύνσεις των δύο αρμονικών ταλαντώσεων.

δ. εξαρτάται από τα πλάτη των δύο αρμονικών ταλαντώσεων.

Απάντηση: Σωστό το δ. Απλό.

5. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση έχουν πάντα την ίδια φορά:   (2008)

α. η ταχύτητα και η επιτάχυνση.

β. η ταχύτητα και η απομάκρυνση.

γ. η δύναμη επαναφοράς και η απομάκρυνση.

δ. η δύναμη επαναφοράς και η επιτάχυνση.

Απάντηση: Σωστό το δ. Απλό.

6. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο:

α. η ενέργεια του ταλαντωτή είναι συνεχώς σταθερή.

β. η συχνότητα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

γ. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός.

δ. το πλάτος μειώνεται γραμμικά με το χρόνο.

 Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

7. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγμή:   (2009)

α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο.

β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο.

γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσημο, ανάλογα με την αρχική φάση της απλής αρμονικής ταλάντωσης.

δ. μερικές φορές έχουν το ίδιο και άλλες φορές έχουν αντίθετο πρόσημο.

Απάντηση: Σωστό το α. Απλό.

8. Σε φθίνουσα μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο, για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης, η περίοδος της ταλάντωσης με την πάροδο του χρόνου:

α. αυξάνεται.

β. διατηρείται σταθερή.

γ. μειώνεται γραμμικά.

δ. μειώνεται εκθετικά.

Απάντηση: Σωστό το β. Ενδιαφέρον.

9. Η συνολική δύναμη F που ασκείται σε ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση συνδέεται με την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας του σώματος με τη σχέση (D θετική σταθερά):    (2009)

α.   F = Dx.

β.  F = – Dx2.

γ.  F = – Dx.

δ.  F = Dx2.

 Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

10. Μηχανικό σύστημα έχει ιδιοσυχνότητα ίση με 10Hz και εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Το σύστημα απορροφά ενέργεια κατά το βέλτιστο τρόπο, όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι:    (2009)

α.  1 Hz.

β.  10 Hz.

γ.  100 Hz.

δ.  1000 Hz.

Απάντηση: Σωστό το β. Απλό.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s