Πανελλαδικές Εξετάσεις πολλαπλής στις ηλεκτρικές

infrared motherboard

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Ηλεκτρικό κύκλωμα L – C, αμελητέας ωμικής αντίστασης, εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή χωρίς να μεταβάλουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου, τότε η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης θα είναι:      (2001)

α. Τ / 2.

β. Τ .

γ. 2Τ.

δ. 4Τ .

Σωστό το γ. Απλό.

2. Η εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύματος σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L – C είναι i = – 0,5 ηµ 10·t στο S.I. Η μέγιστη τιμή του φορτίου του πυκνωτή του κυκλώματος είναι ίση µε:   (2003)

α. 0,5 C.

β. 0,5·104 C.

γ. 104 C.

δ. 5·10-5 C.

Σωστό το β. Απλό.

3. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L – C στη διάρκεια μιας περιόδου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται ίση µε την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου:    (2004)

α. µία φορά.

β. δύο φορές.

γ. τέσσερις φορές.

δ. έξι φορές.

Σωστό το γ.Απλό.

4. Στο κύκλωμα των εξαναγκασμένων ηλεκτρικών ταλαντώσεων του σχήματος:    (2006)

panel sxima 5

α. το πλάτος Ι της έντασης του ρεύματος είναι ανεξάρτητο της συχνότητας της εναλλασσόμενης τάσης.

β. η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώματος είναι πάντοτε ίση με την ιδιοσυχνότητα του.

γ. η ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος είναι ανεξάρτητη της χωρητικότητας C του πυκνωτή.

δ. όταν η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος, έχουμε μεταφορά ενέργειας στο κύκλωμα κατά το βέλτιστο τρόπο.

Σωστό το δ. Απλό.

5. Σε ένα ιδανικό κύκλωμα L – C το φορτίο του πυκνωτή μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση q = Q συνωt. Για το σύστημα αυτό:      (2006)

α. η περίοδος ταλάντωσης του κυκλώματος δίνεται από τη σχέση  T = 2π / √(L·C)

β. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα περιγράφεται από τη σχέση i = – Qω ημωt.

γ. τη χρονική στιγμή t = 0 η ενέργεια του πυκνωτή είναι 0.

δ. η ενέργεια του πυκνωτή μια τυχαία χρονική στιγμή δίνεται από τη σχέση U = C·q² / 2.

Σωστό το γ. Απλό.

6. Σε κύκλωμα αμείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων L – C:      (2006)

α. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από τη σχέση UE = ½ q2·C

β. το άθροισμα των ενεργειών ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου κάθε χρονική στιγμή είναι σταθερό.

γ. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου.

δ. όταν η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου γίνεται μέγιστη η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα μηδενίζεται.

Σωστό το β. Ενδιαφέρον.

7. Η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή σε ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L – C, το οποίο εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις μεγίστου φορτίου Q και γωνιακής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση q = Q συνωt. Η εξίσωση της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση:      (2007)

α. i = − Qω ημωt.

β. i = − ωQ συνωt.

γ. i = Qω συνωt.

δ. i = Qω ημωt.

Σωστό το  α. Απλό.

8. Ενώ ακούμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει σε συχνότητα 100 MHz, θέλουμε να ακούσουμε το σταθμό που εκπέμπει σε 100,4 MHz. Για το σκοπό αυτό στο δέκτη πρέπει να:      (2007)

α. αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

β. αυξήσουμε την αυτεπαγωγή του πηνίου.

γ. ελαττώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

δ. αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και την αυτεπαγωγή του πηνίου.

Σωστό το γ. Ενδιαφέρον.

9. Η περίοδος ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώματος ηλεκτρικών ταλαντώσεων L – C είναι Τ. Διατηρώντας το ίδιο πηνίο, αλλάζουμε τον πυκνωτή χωρητικότητας C2 = 4·C1. Τότε η περίοδος ταλάντωσης του νέου κυκλώματος θα είναι ίση με:      (2009)

α.   T / 2.                        

β.   3Τ.

γ.   2Τ.

δ.   T / 4.

Σωστό το γ. Απλό.

10. Ραδιοφωνικός δέκτης περιέχει ιδανικό κύκλωμα L – C για την επιλογή σταθμών. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει σε συχνότητα μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ιδανικού κυκλώματος L – C. Για να συντονιστεί ο δέκτης με τον σταθμό πρέπει:       (2009)

α.  να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

β.  να μειώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

γ.  να μειώσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.

δ.  να μειώσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

Σωστό το α. Απλό.

11. Σ’ ένα ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L – C το μέγιστο φορτίο Q ενός οπλισμού του πυκνωτή:  (2009)

α. παραμένει σταθερό.

β. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.

γ. μειώνεται γραμμικά με το χρόνο.

δ. αυξάνεται.

Σωστό το α. Απλό.

12. Ένα ιδανικό κύκλωμα πηνίου – πυκνωτή εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση. Η ολική ενέργεια του κυκλώματος: (2010)

α.  παραμένει συνεχώς σταθερή.

β.  μειώνεται στα χρονικά διαστήματα στα οποία φορτίζεται ο πυκνωτής.

γ.  είναι μικρότερη από την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή.

δ.  είναι περιοδική συνάρτηση του χρόνου.

Σωστό το α. Απλό.

13. Σε κύκλωμα L – C που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι:   (2012)

α.  ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή.

β.  ανάλογη του ημ(t).

γ.  σταθερή.

δ.  ανάλογη της έντασης του ρεύματος.

Σωστό το γ. Απλό.

14. Ιδανικό κύκλωμα L– C εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση με συχνότητα f1. Εισάγοντας πυρήνα  μαλακού σιδήρου στο πηνίο, παρατηρούμε ότι η συχνότητα της ταλάντωσης γίνεται f= f/ 4. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής L2 του πηνίου έγινε:   (2013)

α.  4L1.

β.  16L1.

γ.  L/ 4.

δ.  L/ 16.

Σωστό το δ. Ενδιαφέρον.

15. Ιδανικό κύκλωμα L – C εκτελεί ταλαντώσεις και το φορτίο του πυκνωτή δίνεται από την εξίσωση q = Q συνωt. H ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή στη διάρκεια μιας περιόδου μηδενίζεται:   (2014)

α.  μία φορά.              

β.  δύο φορές.

γ.  τρεις φορές.               

δ.  τέσσερις φορές.       

  Σωστό το β. Απλό.                                                  

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s