Διαγώνισμα ένωσης φυσικών Α λυκείου 4

Green Wall 4

Θέμα Α   (Παράδειγμα 4)

Οδηγία: Στις ερωτήσεις A– A4 , να γράψετε στην κόλλα απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

A1. Αν σε μια ευθύγραμμη κίνηση η μετατόπιση είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου, τότε η κίνηση είναι:

α. ευθύγραμμη ομαλή

β. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα.

γ. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα.

δ. ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.

Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

A2. Η ελεύθερη πτώση είναι:

α. ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

β. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα.

γ. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα.

δ. ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Απάντηση: Σωστό το β. Απλό.

A3. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν τότε αυτό:

α. είναι οπωσδήποτε ακίνητο.

β. οπωσδήποτε κινείται.

γ. μπορεί να είναι ακίνητο ή να κινείται με σταθερή ταχύτητα.

δ. κινείται με ταχύτητα που μεταβάλλεται.

Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

A4. Από τα παρακάτω φυσικά μεγέθη, μονόμετρο μέγεθος είναι:

α. η επιτάχυνση.

β. η δύναμη.

γ. το έργο.

δ. η μετατόπιση.

Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

A4. Οδηγία: Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα απαντήσεων, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Τροχιά ενός σώματος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες διέρχεται το σώμα.

β. Αν η συνισταμένη δύναμη που επενεργεί σε ένα σώμα είναι σταθερή, τότε το σώμα θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα.

γ. Η αρχή μέτρησης της δύναμης με ζυγό ελατηρίου ή με δυναμόμετρο στηρίζεται στην ελαστική παραμόρφωση.

δ. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι μηδέν.

ε. Η ισχύς ενός κινητήρα εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο ο κινητήρας παράγει έργο.

Απάντηση: α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Σωστό.

Θέμα Β

Β1Στο σχήμα απεικονίζονται οι ταχύτητες δύο κινητών σε συνάρτηση με τον χρόνο:

sxima enosis fisikon 4_1

Μεγαλύτερη είναι η επιτάχυνση:

α. κινητού Α.

β. κινητού Β.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση: Σωστό το α, γιατί: Η κλίση στο διάγραμμα ταχύτητας υ – χρόνου t μας δίνει την επιτάχυνση. H κλίση είναι μεγαλύτερη στο Α.

Β2. Σε ένα σώμα ασκούνται δύο κάθετες δυνάμεις με μέτρα 8 Ν και 6 Ν. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι:

α. 14 N.

β. 10 N.

γ. 2 N.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση: Σωστό το β, γιατί: ΣF² = F12 + F22 ⇒ ΣF² = 8² + 6² ⇒ ΣF² = 100 ⇒ ΣF = 10N.

Θέμα Γ

Να υπολογίσετε: Σε σώμα μάζας m = 20 Kg, που κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα υ = 5 m / s, ασκείται οριζόντια σταθερή δύναμη F και η ταχύτητα του σώματος σε χρόνο t = 5 s αυξάνεται και γίνεται υ’ = 10 m / s .

Γ1. την επιτάχυνση του σώματος.

Γ2. το έργο της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα.

Γ3. το διάστημα που διάνυσε το σώμα.

Λύση

Γ1. η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα: υ’ = υ + α·t ⇒ α = (υ’ – υ) / t ⇒ α = (10 – 5) / 5 = 1 m / s².

Γ2. τo θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας: W = ΔK =  Kτελ – Καρχ = ½·m·υ’2 – ½·m·υ2 ⇒ W = ½·20·10² –  ½·20·5² ⇒ W = 1000 – 250 = 750 joule.

Γ3. ο 2ος Newton: F = m·α ⇒ F = 20·1 = 20 N, το έργο: W = F·Δx ⇒ Δx = W / F ⇒  Δx = 750 / 20 = 37,5 m.

Θέμα Δ

Σ’ έναν ευθύγραμμο δρόμο στην ίδια κατεύθυνση κινούνται δύο μοτοσικλετιστές. Η ταχύτητα του πρώτου είναι σταθερή και μέτρου 10 m / s. Ο δεύτερος προσπαθεί να φτάσει τον πρώτο και η ταχύτητά του είναι σταθερή και μέτρου 20 m / s. Την χρονική στιγμή to = 0 η μεταξύ τους απόσταση είναι 200 m.

Δ1. Γράψτε την εξίσωση κίνησης x(t) των δύο μοτοσικλετιστών σε σύστημα συντεταγμένων που βρίσκεται στη Γη, έχει σαν αρχή τη θέση του δεύτερου μοτοσικλετιστή την αρχική χρονική στιγμή, άξονα x στο δρόμο και θετική φορά τη φορά κίνησης των μοτοσικλετιστών.

Δ2. Σχεδιάστε σ’ ένα διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις κίνησης των δύο μοτοσικλετιστών.

Δ3. Βρείτε το τη χρονική στιγμή της συνάντησής τους.

Δ4. Βρείτε τη θέση συνάντησης τους.

Λύση

Δ1. Η εξίσωση μετατόπισης χρόνου, για τον Α: ΔxA = υΑ∙t ⇒ ΔxA = 10·t, για τον Β: ΔxΒ = υΒ∙t ⇒ ΔxΒ = 20·t.

Δ2. Θα έχουμε για το Α: για t = 10 s ⇒ ΔxΑ = 100 m, για t = 20 s ⇒ ΔxΑ = 200 m.

για το Β: για t = 10 s ⇒ ΔxΒ = 200 m, για t = 20 s ⇒ ΔxΒ = 400 m.

sxima enosis fisikon 4_2

Δ3. Όταν συναντηθούν θα ισχύει ΔxΒ = ΔxA + d ⇒ 20·t = 10·t + d ⇒ 20·t – 10·t = d ⇒ 10·t = d ⇒ t = 200 / 10 = 20 s.

Δ4. Η κοινή τους θέση: ΔxA + d = 10·t + 200 ⇒ ΔxA = 10·20 + 200 = 400 m ή ΔxΒ = 20·t ⇒ ΔxΒ = 20·20 = 400 m.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s