Διαγώνισμα ένωσης φυσικών Α λυκείου 5

Green wall 5

Θέμα Α   (Παράδειγμα 5)

Οδηγία: Στις ερωτήσεις A– A4 , να γράψετε στην κόλλα απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

A1. Όταν ένα βαρύ και ένα ελαφρύ σώμα αφήνονται να πέσουν ελεύθερα στο έδαφος από το ίδιο ύψος και στον ίδιο τόπο, τότε:

α. τα δύο σώματα πέφτουν με διαφορετική επιτάχυνση.

β. το ελαφρύτερο σώμα πέφτει γρηγορότερα.

γ. το βαρύτερο σώμα πέφτει γρηγορότερα.

δ. και τα δύο φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

Απάντηση: Σωστό το δ. Ενδιαφέρον.

A2. Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση δίνει:

α. το διάστημα.

β. την επιτάχυνση.

γ. τη μετατόπιση.

δ. τη χρονική διάρκεια.

Απάντηση: Σωστό το β. Απλό.

A3. Μέτρο της αδράνειας ενός σώματος αποτελεί:

α. η ταχύτητά του.

β. η επιτάχυνσή του.

γ. η μάζα του.

δ. το βάρος του.

Απάντηση: Σωστό το γ. Απλό.

A4. Το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας ισχύει:

α. μόνο όταν η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη.

β. μόνο όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει σταθερό μέτρο.

γ. μόνο όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει σταθερή κατεύθυνση.

δ. ανεξάρτητα από το είδος των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.

Απάντηση: Σωστό το δ. Ενδιαφέρον.

A5. Οδηγία: Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα απαντήσεων, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η ταχύτητα του κινητού αλλάζει κατά το ίδιο ποσό στη μονάδα του χρόνου.

β. Για τη μονάδα της δύναμης στο S.I. ισχύει ότι 1 N = 1 kg·m / s2.

γ. Όργανο μέτρησης του βάρους είναι το δυναμόμετρο.

δ. Η συνισταμένη αντικαθιστά δύο ή περισσότερες δυνάμεις που ενεργούν σε κάποιο σώμα, ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο.

ε. Με το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε το έργο μιας άγνωστης δύναμης.

Απάντηση: α. Σωστό, β. Σωστό, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Σωστό.

Θέμα Β

Β1. Δίνεται το ακόλουθο διάγραμμα που αφορά τη γραφική παράσταση της θέσης ενός σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο:

sxima enosis fisikon 5_1

Η κίνηση του σώματος είναι:

α. ευθύγραμμη ομαλή.

β. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση: Σωστό το β, γιατί: στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα, η μετατόπιση δίνεται: Δx = ½·α·t².

Β2. Αν διπλασιαστεί η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου, τότε η κινητική του ενέργεια:

α. παραμένει ίδια.

β. διπλασιάζεται.

γ. τετραπλασιάζεται.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση: Σωστό το γ, γιατί: η κινητική ενέργεια:Κ = ½·m·υ², αν υ’ = 2·υ τότε Κ’ = ½·m·υ’² ⇒Κ’ = ½·m·(2·υ)² ⇒ Κ’ = 4·(½·m·υ²) = 4·Κ.

Θέμα Γ

Όχημα κάνει ευθύγραμμη κίνηση, της οποίας το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου φαίνεται στην εικόνα.

sxima enosis fisikon 5_2

Να υπολογίσετε:

Γ1την ταχύτητά του κατά τη χρονική στιγμή t = 30 s.

Γ2. το συνολικό διάστημα που διανύει το όχημα.

Γ3. την τιμή της μέσης ταχύτητας του οχήματος.

Λύση

Γ1Από το διάγραμμα βλέπουμε την κίνηση του σώματος: από 0 ≤ t ≤ 10 s, το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, το Δx1 = εμβαδο 1 = 10·10 = 100 m.

από 10 ≤ t ≤ 20 s, το κινητό μένει ακίνητο. Δx2 = 0.

από 20 ≤ t ≤ 40 s, το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, το Δx3 = εμβαδο 3 = 20·(40 – 20) = 400 m.

H ταχύτητα του την t = 30 s είναι: υ = 20 m / s.

Γ2. το συνολικό διάστημα: Δxολ = Δx1 + Δx2 + Δx3 ⇒ Δxολ = 100 + 0 + 400 = 500 m.

Γ3. H τιμή της μέσης ταχύτητας δίνεται: υμ = Δxολ / Δtολ = 500 / 40 = 12,5 m / s.

Θέμα Δ

Ένα κινητό ξεκινά από το σημείο Β και κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α1 = 2 m / s προς το σημείο Γ. Μετά από χρόνο Δt ένα δεύτερο κινητό διέρχεται από το σημείο Α με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ2 = 10 m / s κινούμενο προς το σημείο Γ. Δίνεται: (ΑΒ) = 80 m, (ΑΓ) = 60 m.

sxima enosis fisikon 5_3

Δ1. Να βρεθεί η απόσταση που θα διανύσει το πρώτο κινητό για να φτάσει στο Γ.

Δ2. Ποια θα είναι η ταχύτητα του πρώτου κινητού, όταν θα φτάνει στο σημείο Γ;

Δ3. Μετά από πόσο χρόνο Δt διέρχεται το δεύτερο κινητό από το σημείο Α, έτσι ώστε τα δύο σώματα να φτάνουν ταυτόχρονα στο σημείο Γ;

Δ4. Σχεδιάστε σ’ ένα διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις κίνησης των δύο κινητών.

Λύση

Δ1Το πυθαγόρειο θεώρημα: (ΒΓ)² = (ΑΒ)² + (ΑΓ)² ⇒ (ΒΓ)² = (80)² + (60)² ⇒  (ΒΓ)² = 6400 + 3600 ⇒ (ΒΓ) = 100 m.

Δ2. Tο πρώτο κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: υ1 = α1·t και (BΓ) = Δx1 = ½·α1·t² ⇒ t² = 2·Δx1 / α⇒ t² = 2·100 / 2 ⇒ t = 10 s. Άρα υ1 = α1·t ⇒ υ1 = 2·10 = 20 m / s.

Δ3. To δεύτερο κινητό διανύει την απόσταση (ΑΓ) εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: (ΑΓ) = Δx2 = υ2·Δt’ ⇒ Δt’ = Δx2 / υ⇒ Δt’ = 60 / 10 = 6 s o χρόνος κίνησης του δεύτερου σώματος. Θα καθυστερήσει να ξεκινήσει το δεύτερο σώμα κατά: Δt = t – Δt’ = 10 – 6 = 4 s.

Δ4. Το ζητούμενο διάγραμμα:

sxima enosis fisikon 5.1_1

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s