Διαγώνισμα ένωσης φυσικών Α λυκείου 8

Green wall 8

Θέμα Α   (Παράδειγμα 8)

Οδηγία: Στις ερωτήσεις A– A4 , να γράψετε στην κόλλα απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

A1. Όταν ένα αντικείμενο κινείται με ταχύτητα 5 m / s, αυτό σημαίνει ότι:

α. σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα καλύπτει απόσταση 5 m.

β. σε χρονικό διάστημα 5 s καλύπτει απόσταση 5 m.

γ. σε χρονικό διάστημα 1 s καλύπτει απόσταση 5 m.

δ. σε χρονικό διάστημα 5 s καλύπτει απόσταση 1 m.

Απάντηση: Σωστό το γ. Ενδιαφέρον.

A2Το μέτρο της συνισταμένης F δύο κάθετων δυνάμεων Ft και F2 δίνεται από τον τύπο:

α. F = F+ F2

β. F2 = F1² + F2²

γ. F2 = F1² – F2²

δ. F = F– F2

Απάντηση: Σωστό το β. Απλό.

A3. Το έργο μιας δύναμης είναι:

α. διανυσματικό μέγεθος.

β. πάντοτε διάφορο του μηδενός.

γ. μηδέν όταν η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση.

δ. αρνητικό όταν το μέτρο της γωνίας θ είναι μικρότερο των 90ο.

Απάντηση: Σωστό το γ. Ενδιαφέρον.

A4. Η σχέση από την οποία μπορεί να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια είναι η:

α. Κ = m·υ.

β. Κ = mυ/ 2.

γ. Κ = m + 2·υ2.

δ. Κ = m·υ2.

Απάντηση: Σωστό το β. Απλό.

A5. Οδηγία: Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα απαντήσεων, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου δίνει τη μετατόπιση στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

β. Η μέση ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος.

γ. Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά όταν η δύναμη που το επιταχύνει είναι σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση.

δ. Η τριβή ολίσθησης είναι μικρότερη της οριακής τριβής.

ε. Αν ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του, τότε η μηχανική του ενέργεια παραμένει συνεχώς σταθερή.

Απάντηση: α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Σωστό.

Θέμα Β

sxima enosis fisikon 6_1

Β1. Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα.

Οι δύο δρομείς κινούνται με ίδια:

α. ταχύτητα.

β. επιτάχυνση.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση: Σωστό το β, γιατί: Η κλίση της ευθείας στο παραπάνω διάγραμμα είναι η επιτάχυνση. Αφού οι ευθείες είναι παράλληλες, οι επιταχύνσεις θα είναι ίσες.

Β2. Όταν η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα διπλασιάζεται, τότε το έργο της δύναμης:

α. παραμένει ίδιο.

β. διπλασιάζεται.

γ. τετραπλασιάζεται.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση: Σωστό το β, γιατί: W = F·Δx και W’ = F’·Δx = (2F)·Δx = 2·W.

Θέμα Γ

Ένα σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h = 20 m.

Γ1. Να υπολογίσετε την χρονική διάρκεια της κίνησης του μέχρι να φτάσει στο έδαφος.

Γ2. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του όταν φτάνει στο έδαφος.

Γ3. Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο κίνησής του.

Δίνεται g = 10 m / s².

Λύση

Γ1. Ντο σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση: y = h = ½·g·t² ⇒ t² = 2·h / g ⇒ t² = 2·20 / 10  ⇒ t = 2 s.

Γ2. H ταχύτητα του σώματος: υ = g·t ⇒ υ = 10·2 ⇒ υ = 20 m / s.

Γ3. H ταχύτητα σε συνάρτηση με τον χρόνο κίνησης: υ = g·t ⇒ υ = 10·t, η γραφική παράσταση:

sxima enosis fisikon 8_1

Θέμα Δ

Ένα μικρό βαγονάκι, μάζας m = 8 kg, κινείται σε λείες οριζόντιες σιδηροτροχιές με ταχύτητα υ0 = 5 m / s. Τη χρονική στιγμή to = 0 στο βαγονάκι αρχίζει να ασκείται σταθερή δύναμη F ίδιας διεύθυνσης με την ταχύτητα, οπότε η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t = 2 s είναι υ = 1 m / s ίδιας φοράς με τη υ0 Να βρείτε:

Δ1. τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας του βαγονιού και τη δύναμη F,

Δ2. τη μετατόπιση του βαγονιού στο χρονικό διάστημα Δt (= 2 – 0 sec),

Δ3. τον ρυθμό μεταβολής της μετατόπισης του βαγονιού τη χρονική στιγμή t’ = 1,5 sec,

Δ4. τη μετατόπιση του βαγονιού στη διάρκεια του 2ου δευτερολέπτου από τη στιγμή που άρχισε να εφαρμόζεται η F .

Λύση

Δ1. H κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη, ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι η επιτάχυνση: υ = υ0 – α·t ⇒ α = (υ– υ) / t ⇒ α = (5 – 1) / 2 = 2 m / s².

Ο 2ος Newton: ΣF = m·α ⇒ ΣF = 8·2 = 16 Ν.

Δ2. Η μετατόπιση του βαγονιού είναι: Δx= υ0·t – ½·α·t² ⇒ Δx= 5·2 – ½·2·2² ⇒ Δx= 6 m.

Δ3. O ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης είναι η ταχύτητα: υ’ = α·t’ ⇒ υ’ = 2·1,5 = 3 m / s.

Δ4. H μετατόπιση του βαγονιού στη διάρκεια του 2ου δευτερολέπτου, από t = 1 s έως t = 2 s: Δx2ου = Δx– Δx.

Δx= υ0·1 – ½·α·1² = 5·1 – ½·2·1² ⇒ Δx= 5 – 1 = 4 m, άρα  Δx2ου = Δx– Δx⇒ Δx2ου = 6 – 4 = 2 m.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s