Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

4.1.1

Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου .

Επιστρέψτε στη σελίδα των Δ θεμάτων στη Β τάξη της φυσικής προσανατολισμού. 

Return to physics corses for high school students

Χρήσιμα άρθρα

Για τους επισκέπτες μας

Το σχολικό βιβλίο της Γ λυκείου

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων στη Φυσική 2018

Λύσεις Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσικής Θετικών σπουδών το 2016 

Περάσαμε τους 100.000 επισκέπτες

Κλείσαμε ένα χρόνο παρουσίας

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα καθηγητή Φυσικής να ξεχωρίζει

Μαθήματα Φυσικής Σεπτέμβριος 2015

Φτάσαμε τις 1000 αναρτήσεις σε περίπου ένα χρόνο

Η ύλη της φυσικής προσανατολισμού της Γ΄ λυκείου για το έτος 2015 – 2016

Οι λύσεις στη φυσική κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου το 2015 στις πανελλήνιες εξετάσεις

Οι λύσεις στη φυσική κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου το 2015 στις επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις

Περί ανθρώπινης βλακείας

Προς την Επιτροπή Θεμάτων της Φυσικής Κατεύθυνσης της Γ΄ λυκείου στις πανελλήνιες εξετάσεις  

Το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ένταξη των Σχολών, στα Επιστημονικά Πεδία και συντελ. βαρύτητας 2015 – 2016

Τι χρειάζεται κατά προτεραιότητα για την επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις

Θεωρητικές ερωτήσεις της Φυσικής Γ λυκείου

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Ερωτήσεις 501 – 600

Απαντήσεις 501 – 600

Προτάσεις για την Γ λυκείου στο μάθημα κατεύθυνσης

(είναι προτάσεις του συνδιαχειριστή Μαρίνου Ηλιόπουλου)

Ένα επαναληπτικό – ενισχυμένο Δ θέμα

Επαναληπτικό θέμα Ανακύκλωση – Κρούσεις – Ελατήριο – Ράβδος

Επαναληπτικό θέμα Δίσκος – ελατήριο – ράβδος

Επαναληπτικό θέμα Δίσκος – Νήματα – Ελατήριο

Ασκήσεις για λύση

Video μαθήματα Φυσικής της Γ λυκείου

Κρούσεις

Η έννοια Ορμή video μάθημα

Η Ορμή συστήματος video μάθημα

Διάκριση και Είδη κρούσεων video μάθημα

Η ελαστική κρούση video μάθημα

Ανελαστικές και Πλαστικές κρούσεις video μάθημα

Κρούσεις Άσκηση 1 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 2 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 3 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 4 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 5 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 10 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 12 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 13 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 15 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 16 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 17 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 18 βιβλίου Δρη video μάθημα

Κρούση Άσκηση 21 βιβλίου Δρη video μάθημα

Ταλαντώσεις

Κινηματική των ταλαντώσεων

Ταλαντώσεις Αρχική Φάση video μάθημα

Υπολογισμός της Αρχικής Φάσης Ι video μάθημα

Εξισώσεις κίνησης στην ΑΑΤ video μάθημα

Υπολογισμός Αρχικής Φάσης ΙΙ video μάθημα

Άσκηση στις εξισώσεις κίνησης Ι video μάθημα

Άσκηση στις εξισώσεις κίνησης ΙΙ video μάθημα

Άσκηση στις εξισώσεις κίνησης ΙΙΙ video μάθημα

Διαγράμματα στην κινηματική Ι video μάθημα

Διαγράμματα στην κινηματική ΙΙ video μάθημα

Διαγράμματα στην κινηματική ΙΙΙ video μάθημα

Σχέση των x, υ, α  Ι video μάθημα

Σχέση των x, υ, α  ΙΙ video μάθημα

Χρόνος στις εξισώσεις κίνησης Ι video μάθημα

Χρόνος στις εξισώσεις κίνησης ΙΙ video μάθημα

Δυναμική των ταλαντώσεων

Η Έννοια Δύναμη video μάθημα

Η Δύναμη στην Α.Α.Τ. video μάθημα

Δυναμική στην Α.Α.Τ.  Ι  video μάθημα

Δυναμική στην Α.Α.Τ.  ΙΙ  video μάθημα

Δυναμική στην Α.Α.Τ. ΙΙΙ video μάθημα

Κινήσεις και Δυναμική στην Α.Α.Τ. Ι  video μάθημα

Ενεργειακή μελέτη των ταλαντώσεων

Η Έννοια Ενέργεια video μάθημα

Ενεργειακή μελέτη στην Α.Α.Τ. video μάθημα 

Ενεργειακή μελέτη στην Α.Α.Τ. Ι video μάθημα

Ενεργειακή μελέτη στην Α.Α.Τ. ΙΙ video μάθημα

Ενεργειακή μελέτη στην Α.Α.Τ. ΙΙΙ video μάθημα

Ελατήρια στην Α.Α.Τ.

Ελατήρια στην Α.Α.Τ.  Ι  video μάθημα

Ελατήρια στην Α.Α.Τ.  ΙΙ video μάθημα

Ελατήρια στην Α.Α.Τ.  ΙΙΙ video μάθημα

Ελατήρια στην Α.Α.Τ. IV video μάθημα

Οριζόντιο ελατήριο και σταθερή δύναμη video μάθημα

Ελατήρια παράλληλα και σε σειρά video μάθημα

Ελατήρια & Κρούσεις & Α.Α.Τ.

Οριζόντιο ελατήριο και ελαστική κρούση video μάθημα

Κατακόρυφο ελατήριο και ελαστική κρούση video μάθημα

Πλαστική κρούση ελατήρια και Α.Α.Τ.  Ι  video μάθημα

Πλαστική κρούση ελατήρια και Α.Α.Τ.  ΙΙ  video μάθημα

Πλαστική κρούση ελατήρια και Α.Α.Τ.  ΙΙΙ video μάθημα

Κατακόρυφο ελατήριο στο δάπεδο video μάθημα

Κατακόρυφο ελατήριο και το κολιμπρί video μάθημα

Κατακόρυφο ελατήριο δύο σώματα και νήμα video μάθημα

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις video μάθημα

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Ι video μάθημα

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις ΙΙ video μάθημα

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις ΙΙΙ video μάθημα

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις IV video μάθημα

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις V video μάθημα

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις VI video μάθημα

Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις

Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις video μάθημα

Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις Ι video μάθημα

Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις ΙΙ video μάθημα

Σύνθεση ταλαντώσεων (ίδια ω)

Σύνθεση ταλαντώσεων (ίδια ω) video μάθημα

Σύνθεση ταλαντώσεων Ι video μάθημα

Σύνθεση ταλαντώσεων ΙΙ video μάθημα

Σύνθεση ταλαντώσεων ΙΙΙ video μάθημα

Σύνθεση ταλαντώσεων IV video μάθημα

Ασκήσεις 

ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο του Δρη

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 1

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 2

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 3

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 4

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 5

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 10

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 12

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 13

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 15

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 16

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 17

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 18

Κρούσεις σχολικό βιβλίο του Δρη άσκηση 21

Ελαστικές κρούσεις

Ελαστικές κρούσεις Ι

Ελαστικές κρούσεις ΙΙ

Ελαστικές κρούσεις ΙΙI

Ελαστικές κρούσεις ΙV

Ελαστικές κρούσεις V

Ανελαστικές – Πλαστικές κρούσεις

Πλαστικές κρούσεις Ι

Πλαστικές κρούσεις ΙΙ

Πλαστικές κρούσεις ΙΙΙ

Πλαστικές κρούσεις ΙV

Πλαστικές κρούσεις V

Πλάγιες κρούσεις

Πλάγια κρούση Ι

Πλάγια κρούση ΙΙ

Ασκήσεις για λύση στις κρούσεις

Ασκήσεις για λύση στις ελαστικές κρούσεις

Άσκηση για λύση στις ελαστικές κρούσεις 1 και η λύση

Άσκηση για λύση στις ελαστικές κρούσεις 2 και η λύση

Άσκηση για λύση στις ελαστικές κρούσεις 3 και η λύση 

Ασκήσεις για λύση στις ανελαστικές – πλαστικές κρούσεις

Άσκηση για λύση στις ανελαστικές κρούσεις 1 και η λύση

Άσκηση για λύση στις ανελαστικές κρούσεις 2 και η λύση

Άσκηση για λύση στις ανελαστικές κρούσεις 3 και η λύση

Άσκηση για λύση στις ανελαστικές κρούσεις 4 και η λύση

Ασκήσεις για λύση στις πλάγιες κρούσεις

Άσκηση για λύση στις πλάγιες κρούσεις 1 και η λύση

Άσκηση για λύση στις πλάγιες κρούσεις 2 και η λύση

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη Κουντούρη

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη Ι

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη ΙΙ

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη ΙΙΙ

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη ΙV

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη V

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη VΙ

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη VΙΙ

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη VΙΙΙ

Κινηματική των ταλαντώσεων

Αρχική φάση απλής αρμονικής ταλάντωσης

Υπολογισμός της αρχικής φάσης σε μια απλή αρμονική ταλάντωση Ι

Υπολογισμός της αρχικής φάσης σε μια απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙ

Υπολογισμός της αρχικής φάσης σε μια απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙΙ

Εξισώσεις κίνησης στην απλή αρμονική ταλάντωση

Άσκηση στις εξισώσεις κίνησης Ι

Άσκηση στις εξισώσεις κίνησης ΙΙ

Άσκηση στις εξισώσεις κίνησης ΙΙΙ

Διαγράμματα στην κινηματική των ταλαντώσεων 

Διαγράμματα στην κινηματική των ταλαντώσεων Ι

Διαγράμματα στην κινηματική των ταλαντώσεων ΙΙ

Διαγράμματα στην κινηματική των ταλαντώσεων ΙΙΙ

Σχέση της απομάκρυνσης , ταχύτητας και επιτάχυνσης

Σχέση της απομάκρυνσης , ταχύτητας και επιτάχυνσης Ι

Σχέση της απομάκρυνσης , ταχύτητας και επιτάχυνσης ΙΙ

Ο χρόνος στις εξισώσεις κίνησης

Ο χρόνος στις εξισώσεις κίνησης Ι

Ο χρόνος στις εξισώσεις κίνησης ΙΙ

Δυναμική στην απλή αρμονική ταλάντωση

Δυναμική στην απλή αρμονική ταλάντωση Ι

Δυναμική στην απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙ

Δυναμική στην απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙΙ

Κινήσεις και δυναμική στις απλές αρμονικές ταλαντώσεις

Κινήσεις και δυναμική στις ταλαντώσεις Ι

Ενεργειακή μελέτη στην απλή αρμονική ταλάντωση

Ενεργειακή μελέτη στην απλή αρμονική ταλάντωση Ι

Ενεργειακή μελέτη στην απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙ

Ενεργειακή μελέτη στην απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙΙ

Ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση

Ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση Ι

Ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙ

Ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙΙ

Ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση ΙV

Οριζόντιο ελατήριο και μια σταθερή δύναμη

Δύο ελατήρια παράλληλα & δύο ελατήρια σε σειρά

Ελαστική κρούση , ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση

Οριζόντιο ελατήριο & ελαστική κρούση Ι

Κατακόρυφο ελατήριο & ελαστική κρούση

Πλαστική κρούση , ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση

Πλαστική κρούση , ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση Ι

Πλαστική κρούση , ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙ

Πλαστική κρούση , ελατήρια και απλή αρμονική ταλάντωση ΙΙΙ

Κατακόρυφο ελατήριο στο δάπεδο Ι

Κατακόρυφο ελατήριο και το κολιμπρί

Κατακόρυφο ελατήριο και δύο σώματα δεμένα με νήμα

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Ι

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις ΙΙ

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις ΙΙΙ

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις ΙV

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις V

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις VI

Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις

Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις Ι

Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις ΙΙ

Σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων

Σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων Ι

Σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων ΙΙ

Σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων ΙΙΙ

Σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων IV

Το φαινόμενο του διακροτήματος

Το φαινόμενο του διακροτήματος Ι

Το φαινόμενο του διακροτήματος ΙΙ

Το φαινόμενο του διακροτήματος ΙΙΙ

Ασκήσεις για λύση στις ταλαντώσεις

Ασκήσεις για λύση στις εξισώσεις κίνησης

Άσκηση για λύσεις στις εξισώσεις κίνησης Ι

Άσκηση για λύση στις εξισώσεις κίνησης ΙΙ

Άσκηση για λύση στις εξισώσεις κίνησης ΙΙΙ

Άσκηση για λύση στις εξισώσεις κίνησης ΙV

Ασκήσεις για λύση κινήσεις και δυνάμεις

Άσκηση για λύση κινήσεις και δυνάμεις Ι

Άσκηση για λύση ενέργεια και αρχική φάση

Άσκηση για λύση ενέργεια και αρχική φάση

Ασκήσεις για λύση στην ενέργεια ταλάντωσης

Άσκηση για λύση στην ενέργεια ταλάντωσης Ι

Άσκηση για λύση στην ενέργεια ταλάντωσης ΙΙ

Ασκήσεις για λύση στις κινήσεις και την ενέργεια ταλάντωσης

Άσκηση για λύση στις κινήσεις και την ενέργεια ταλάντωσης Ι

Άσκηση για λύση στις κινήσεις και την ενέργεια ταλάντωσης ΙΙ

Ασκήσεις για λύση στα ελατήρια

Άσκηση για λύση στα ελατήρια Ι

Άσκηση για λύση στα ελατήρια ΙΙ

Ασκήσεις σε ένα υψηλότερο επίπεδο

Υπολογισμός της περιόδου κατά την μετάβαση του σώματος

Η μπίλια και το δακτυλίδι εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση 

Φορτισμένο σώμα δεμένο σε ελαστικό νήμα μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο 

Ταλάντωση με δύο σώματα πάνω σε δάπεδο

Υπολογισμός του χρόνου στις εξισώσεις κίνησης 

Υπολογισμός του χρόνου στις εξισώσεις κίνησης Ι

Υπολογισμός του χρόνου στις εξισώσεις κίνησης ΙI

Υπολογισμός του χρόνου στις εξισώσεις κίνησης ΙΙΙ

Υπολογισμός του χρόνου στις εξισώσεις κίνησης ΙV

Δυναμική στις ταλαντώσεις

Δυναμική στις ταλαντώσεις Ι

Δυναμική και ελατήρια στις ταλαντώσεις

Δυναμική και ελατήρια στις ταλαντώσεις Ι

Κατακόρυφο ελατήριο

Το ελατήριο και ο ανελκυστήρας

Ένα κατακόρυφο ελατήριο και μια κατακόρυφη δύναμη

Δύο ελατήρια σε σειρά κατακόρυφα

Τρία κατακόρυφα ελατήρια σε σειρά

Ελατήρια σε κεκλιμένο επίπεδο

Δύο σώματα , ελατήριο σε κεκλιμένο

Πόσο να σπρώξουμε ώστε το σώμα να μην σηκωθεί

Ελατήρια και τροχαλίες

Δύο ελατήρια – Δύο τροχαλίες – νήματα

Ελατήρια και ράβδος

Δύο ελατήρια και ισορροπία ράβδου

Ταλάντωση λόγω μεταβολής της δύναμης του βάρους

Ταλάντωση σε υπόγεια σήραγγα

ΚΥΜΑΤΑ

Ασκήσεις από το πνευματικό παιδί του δασκάλου Βαγγέλη Κουντούρη

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο της Β λυκείου στα κύματα Ι

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο της Β λυκείου στα κύματα ΙΙ

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο της Β λυκείου στα κύματα ΙΙΙ

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο της Β λυκείου στα κύματα ΙV

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο της Β λυκείου στα κύματα V

Ταχύτητα του κύματος

Ταχύτητα του κύματος Ι

Βασική εξίσωση της κυματικής

Βασική εξίσωση της κυματικής Ι

Μαθηματική εξίσωση του κύματος 

Μαθηματική εξίσωση του κύματος Ι

Μαθηματική εξίσωση του κύματος ΙΙ

Μαθηματική εξίσωση του κύματος ΙΙΙ

Μαθηματική εξίσωση του κύματος ΙV

Μαθηματική εξίσωση του κύματος V

Μαθηματική εξίσωση του κύματος VΙ

Μαθηματική εξίσωση του κύματος VII

Μαθηματική εξίσωση του κύματος VIII

Η ενέργεια ταλάντωσης του κύματος

Η ενέργεια ταλάντωσης του κύματος Ι

Η ενέργεια ταλάντωσης του κύματος ΙΙ

Συμβολή κυμάτων

Συμβολή κυμάτων Ι

Συμβολή κυμάτων ΙΙ

Συμβολή κυμάτων ΙΙΙ

Συμβολή κυμάτων ΙV

Συμβολή κυμάτων V

Συμβολή κυμάτων VΙ

Συμβολή κυμάτων VΙΙ

Συμβολή κυμάτων VΙΙΙ

Στάσιμα κύματα

Στάσιμα κύματα Ι

Στάσιμα κύματα ΙΙ

Στάσιμα κύματα ΙΙΙ

Στάσιμα κύματα ΙV

Στάσιμα κύματα V

ΡΕΥΣΤΑ

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο του Δρη

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 1 (Παροχή)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 2 (Θεώρημα του Torricelli)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 3 (Εξίσωση συνέχειας – Bernoulli)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 4 (Εξίσωση συνέχειας – Bernoulli)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 5 (Εξίσωση συνέχειας – Bernoulli, ενέργειες)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 6 (Θεώρημα του Torricelli, μέγιστη απόσταση)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 7 (Ρυθμός μεταβολής του όγκου, θεώρημα Torricelli)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 8 (Εξίσωση συνέχειας – Bernoulli)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 9 (Εξίσωση συνέχειας – Bernoulli)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 10 (Σωλήνας Pitot, εξίσωση του Bernoulli)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 11 (Σχέση ισχύος και παροχή)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 12 (Εξίσωση του Bernoulli, Θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας)

Σχολικό βιβλίο του Δρη, άσκηση 13 (Εξίσωση του Bernoulli, ισορροπία)

Ρευστά σε ισορροπία – Αρχή του Pascal

Ρευστά σε ισορροπία – Αρχή του Pascal I

Ρευστά σε ισορροπία – Αρχή του Pascal IΙ

Παροχή 

Παροχή – υπολογισμός της μάζας

Παροχή – Ο κηπουρός

Μεταβλητή Παροχή

Εξίσωση της συνέχειας 

Εξίσωση της συνέχειας Ι

Εξίσωση της συνέχειας ΙΙ

Εξίσωση της συνέχειας ΙΙΙ

Εξίσωση του Bernoulli

Εξίσωση του Bernoulli – Υπερπίεση

Δύο μη αναμειγνυόμενα υγρά

Εξίσωση της συνέχειας – Εξίσωση του Bernoulli

Εξίσωση της συνέχειας – Εξίσωση του Bernoulli

Εξίσωση της συνέχειας – Εξίσωση του Bernoulli ΙΙ

Εξίσωση της συνέχειας – Εξίσωση του Bernoulli ΙΙΙ

Εξίσωση της συνέχειας – Εξίσωση του Bernoulli ΙV

Εξίσωση της συνέχειας – Εξίσωση του Bernoulli V

Εξίσωση της συνέχειας – Εξίσωση του Bernoulli VΙ

Εξίσωση του Bernoulli – Ο πυροσβεστικός σωλήνας

Εξίσωση του Bernoulli – Κεντρικός αγωγός και οι δύο σωλήνες

Εξίσωση της συνέχειας – Εξίσωση του Bernoulli – η βρύση ΙΙ

Σωλήνας αναρρόφησης

Παροχή – Εξίσωση του Bernoulli

Σύστημα ομβρίων υδάτων σπιτιού

Διακλάδωση Τ αγωγών

Ροή μάζας – ρυθμός μείωσης της μάζας εξαιτίας εκροής

Ροή μάζας – ρυθμός μείωσης της μάζας εξαιτίας εκροής

Θεώρημα Torricelli

Θεώρημα Torricelli – Ταχύτητα εκροής , μέγιστη απόσταση

Θεώρημα Torricelli – εξίσωση της υδροστατικής

Δύναμη από το ρευστό – εξίσωση του Torricelli

Απόδειξη

Υπολογισμός της ολικής δύναμης στην πλευρική επιφάνεια φράγματος και μέση πίεση

Δυνάμεις , πίεση , παροχή και εξίσωση του Bernoulli

Δίκτυο διανομής νερού

Δυνάμεις , πίεση και ταλαντώσεις

Αγωγός μέσα στη θάλασσα

Παροχή , εξίσωση Bernoulli , πίεση , ισχύς , ηλεκτρικό ρεύμα

Σύστημα αγωγών και αντλίας

Ρευστά και ταλάντωση

Ρευστά και ταλάντωση

Υδροστατική πίεση στην Α.Α.Τ. και όριο θραύσης τοιχώματος δοχείου

Ισχύς στα ρευστά

Η μέση ισχύς της καρδιάς

Η ισχύς του χειμάρρου

Πίεση αέρα σε κλειστό δοχείο

Πίεση αέρα σε κλειστό δοχείο

Ρευστά σε ηρεμία

Ρευστά σε ηρεμία

Return to physics corses for high school students

Επιστρέψτε στη σελίδα των Δ θεμάτων στη Β τάξη της φυσικής προσανατολισμού. 

Advertisements

326 σκέψεις σχετικά με το “Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s