Απαντήσεις στις ερωτήσεις 101 – 200 θεωρητικές ερωτήσεις της Φυσικής Γ

feather_colourful

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Θα δημοσιεύσουμε τμηματικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων, σε διαφορετικές αναρτήσεις.

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Οι απαντήσεις 101 – 200 είναι:

101. Λάθος. Αύξηση εσωτερικής τριβής με αύξηση της ταχύτητας εμφανίζεται στα Νευτώνεια Ρευστά και το αίμα δεν ανήκει σε αυτά.

102. Λάθος. H Γη έχει σπιν εξαιτίας της περιστροφής της γύρω από τον άξονά της.

103. Σωστό. Ανάλογα με τον παρατηρητή θα υπάρχουν διαφορετικές τιμές στα παραπάνω μεγέθη.

104. Λάθος. Είναι ίση με λ / 2 .

105. Σωστό. Γιατί αλλάζει η ταχύτητα διάδοσης ενώ μένει ίδια η συχνότητα.

106. Λάθος. Η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή μεταβάλλεται περιοδικά με τον χρόνο με διπλάσια συχνότητα σε σχέση με την συχνότητα της ταλάντωσης.

107. Λάθος. Τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων όταν παλιώσουν και φθείρονται αναγκάζουν το αυτοκίνητο που θα βρει ένα εξόγκωμα του δρόμου να κάνει περισσότερες ταλαντώσεις σε σχέση με αυτές που κάνει όταν είναι καινούργιο.

108. Σωστό.

109. Λάθος. Όταν στεκόμαστε στην αποβάθρα ενός σταθμού και απομακρύνεται από αυτήν ένα τρένο κινούμενο με σταθερή ταχύτητα, τότε ακούμε τον ήχο της σειρήνας του βαρύτερο (δηλαδή μικρότερης συχνότητας).

110. Σωστό.

111. Σωστό.

112. Λάθος. Αν η απόσταση μεταξύ ενός κινούμενου παρατηρητή και μιας κινούμενης πηγής παραμένει σταθερή, τότε και ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο ίδιας συχνότητας με αυτόν που εκπέμπει η πηγή.

113. Σωστό.

114. Λάθος. Ο διαχωρισμός γίνεται με κριτήριο τη διεύθυνση που κινούνται τα σώματα πριν την κρούση.

115. Λάθος. Θα πρέπει επιπλέον τα δύο κύματα να έχουν ίδιες συχνότητες και ίδια πλάτη.

116. Σωστό. Ισχύει: Τδ = 1 / │f1 – f2│. Όσο η διαφορά │f1 – f2│ μειώνεται, τόσο η Tδ αυξάνεται.

117. Λάθος. Η ενέργεια μετά την πάροδο των μεταβατικών φαινομένων μένει σταθερή.

118. Λάθος. Το φαινόμενο Doppler παρατηρείται ακόμη και αν η πηγή και ο παρατηρητής
βρίσκονται σε σχετική κίνηση μεταξύ τους και δεν κινούνται στην ίδια διεύθυνση.

119. Λάθος. Το σώμα περιστρέφεται πιο εύκολα.

120. Λάθος. Κατά την κεντρική ανελαστική κρούση δύο μικρών σφαιρών η μεταβολή της ορμής της μιας σφαίρας είναι αντίθετη από τη μεταβολή της ορμής της άλλης σφαίρας (Ισχύει Δp1 = – Δp2).

121. Λάθος. Η ιδιόμορφη ταλάντωση που προκύπτει έχει συχνότητα ίση με το ημιάθροισμα των αρχικών συχνοτήτων.

122. Λάθος. Διαδίδονται και στα αέρια σώματα.

123. Σωστό.

124. Λάθος. Η περίοδος είναι σταθερή αλλά ανεξάρτητη από το αρχικό πλάτος της
ταλάντωσης.

125. Λάθος. Θα πρέπει οι συχνότητές τους να διαφέρουν λίγο μεταξύ τους.

126. Λάθος. Είναι το 1 m³ / s .

127. Λάθος. Σύμφωνα με τη σχέση Στ = Ι·αγων , η γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά ένα στερεό σώμα που εκτελεί περιστροφική κίνηση είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη ροπή αδράνειάς του για δεδομένη συνολική ροπή (Στ).

128. Σωστό.

129. Λάθος. Όταν είναι ακίνητοι παρατηρητής και πηγή, τότε ο αριθμός των μεγίστων του κύματος που φτάνουν στον παρατηρητή στη μονάδα του χρόνου είναι ίδιος με τον αριθμό των μεγίστων του κύματος που εκπέμπει η πηγή.

130. Λάθος. Το φαινόμενο του συντονισμού δεν παρατηρείται ή γίνεται ελάχιστα αντιληπτό για μεγάλη απόσβεση.

131. Λάθος. Αυτό συμβαίνει στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και η απλή αρμονική ταλάντωση δεν είναι ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

132. Λάθος. Το μέγεθος το οποίο περιγράφει την ικανότητα μιας δύναμης να στρέφει ένα σώμα ονομάζεται ροπή δύναμης.

133. Λάθος. Μένει σταθερός ο λόγος δύο διαδοχικών μέγιστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση.

134. Λάθος. Κατά την κεντρική ελαστική κρούση δύο μικρών σφαιρών η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της μιας σφαίρας είναι αντίθετη από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας της άλλης σφαίρας (Ισχύει ΔΚ1 = – ΔΚ2).

135. Σωστό.

136. Λάθος. Η αρχική φάση στην απλή αρμονική ταλάντωση παίρνει τιμές από 0 ως 2·π rad. Η φάση στην απλή αρμονική ταλάντωση μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή.

137. Λάθος. Το θεώρημα των παραλλήλων αξόνων δεν εφαρμόζεται σε σημειακά αντικείμενα.

138. Σωστό, αφού το ιξώδες είναι δύναμη.

139. Σωστό, γιατί η ροπή αδράνειας εξαρτάται από τον άξονα περιστροφής.

140. Λάθος. Μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων του μέσου που απέχουν το ίδιο από την θέση ισορροπίας και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

141. Σωστό. Υπάρχει απώλεια ενέργειας.

142. Λάθος. Μόνο για κατάλληλες τιμές συχνότητας που ικανοποιούν τη σχέση L = N·λ / 2 ή L = N·υδ / (2·f) .

143. Λάθος. Μπορούμε να συνθέσουμε παραπάνω από δύο ταλαντώσεις.

144. Λάθος. Το σύνολο των θέσεων από τις οποίες περνά κάθε μόριο του ρευστού στη διάρκεια της κίνησής του ορίζει τη ρευματική γραμμή.

145. Λάθος. Αν το αλγεβρικό άθροισμα των εξωτερικών ροπών σε ένα σύστημα είναι μηδέν, η στροφορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.

146. Λάθος. Οι σύμφωνες πηγές κυμάτων έχουν σταθερή μη μηδενική διαφορά φάσης μεταξύ τους.

147. Λάθος. Το έργο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση σε μια ταλάντωση είναι πάντα αρνητικό.

148. Σωστό. Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ μπορεί, εκτείνοντας τα χέρια και τα πόδια της, να μειώσει την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της και τη συχνότητα περιστροφής της αλλά να αυξήσει την περίοδο περιστροφής της.

149. Σωστό.

150. Σωστό.

151. Λάθος. Η συγκεκριμένη ροπή αδράνειας του ομογενούς δακτυλίου θα ισχύει ως προς άξονα περιστροφής κάθετο στο επίπεδο του δακτυλίου διερχόμενο από το κέντρο μάζας του.

152. Σωστό.

153. Λάθος. Για ένα στερεό σώμα που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα η κινητική του ενέργεια είναι ανάλογη με το τετράγωνο της γωνιακής του ταχύτητας.

154. Λάθος. Δύο σώματα με αντίθετες ορμές έχουν μηδενική ορμή συστήματος αλλά όχι μηδενική κινητική ενέργεια συστήματος.

155. Σωστό. Γιατί στην κινητική ενέργεια του τροχού, εκτός από την κινητική ενέργεια του ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης προστίθεται και η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφικής κίνησης.

156. Σωστό.

157. Σωστό.

158. Σωστό.

159. Λάθος. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης δεν ισχύει σε κάθε σύνθετη κίνηση. Θα πρέπει ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το σώμα να διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος, να είναι άξονας συμμετρίας και να μην αλλάζει κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της κίνησης.

160. Λάθος. Μόνο σε ομογενή πεδία βαρύτητας.

161. Σωστό.

162. Λάθος. Η σχέση x = A·ημ(ω·t + φ0) ισχύει στην απλή αρμονική ταλάντωση.

163. Λάθος. Η στροφορμή της Γης δεν θα άλλαζε.

164. Λάθος. Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, όταν θέλει να μειώσει την γωνιακή της ταχύτητα, συμπτύσσει τα χέρια της.

165. Λάθος. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης γίνεται τριπλάσια από την κινητική ενέργεια τέσσερις χρονικές στιγμές στην διάρκεια μίας περιόδου.

166. Λάθος. Η διαφορά φάσης των σημείων που ταλαντώνονται είναι ή 0 ή π rad.

167. Λάθος. Η απόσταση δύο διαδοχικών σημείων ενός ελαστικού μέσου που βρίσκονται σε αντίθεση φάσης δεν είναι σταθερή (είναι ίση με λ / 2 , όπου λ το μήκος κύματος όταν τα δύο σημεία διέρχονται από τη θέση ισορροπίας).

168. Σωστό.

169. Λάθος. Τα εγκάρσια κύματα δεν διαδίδονται στα αέρια και στα υγρά διαδίδονται κατά προσέγγιση.

170. Λάθος. Η σκέδαση είναι ένα φαινόμενο κρούσης στον μικρόκοσμο.

171. Λάθος. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που εκπέμπει το ραντάρ της τροχαίας, όταν ανακλαστεί σε όχημα που πλησιάζει προς το ραντάρ επιστρέφει στο ραντάρ με μεγαλύτερη συχνότητα γιατί η απόσταση οχήματος και ραντάρ μειώνεται.

172. Λάθος. Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης ενός αρμονικού ταλαντωτή είναι πάντα ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη.

173. Σωστό. Χρησιμοποιούμε τους τύπους της ελαστικής κρούσης και βγάζουμε και τις δύο ταχύτητες μετά την κρούση με το ίδιο πρόσημο.

174. Σωστό.

175. Σωστό. Προκύπτει χρησιμοποιώντας τον κανόνα του δεξιού χεριού.

176. Σωστό.

177. Λάθος. Η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης ισούται με τη σταθερά του ελατηρίου (είναι λάθος να πάρετε την σχέση D = m·ω²).

178. Σωστό.

179. Σωστό.

180. Σωστό.

181. Λάθος. Ένα κύμα θα λέγεται αρμονικό όταν η πηγή θα εκτελεί όχι απλά περιοδική κίνηση αλλά απλή αρμονική ταλάντωση.

182. Λάθος. Υπάρχουν και σημεία που δεν ταλαντώνονται οι δεσμοί.

183. Λάθος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και την κατεύθυνση κίνησής τους τη χρονική στιγμή t = 0 .

184. Λάθος. Όταν ο παρατηρητής πλησιάζει προς μια ακίνητη ηχητική πηγή, αντιλαμβάνεται περισσότερα μέγιστα στη μονάδα του χρόνου από όσα εκπέμπει η πηγή στον ίδιο χρόνο.

185. Λάθος. Ο ρυθμός αύξησης της φάσης σε μια απλή αρμονική ταλάντωση ισούται με την γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης.

186. Λάθος. Όλα τα σημεία που ταλαντώνονται στο στάσιμο κύμα έχουν συχνότητα ίση με τη συχνότητα των επιμέρους κυμάτων η συμβολή των οποίων έδωσε το στάσιμο κύμα.

187. Λάθος. Αν κατά τη διάρκεια μιας κρούσης δεν μεταβάλλεται η μηχανική ενέργεια των σωμάτων, η κρούση ονομάζεται ελαστική.

188. Σωστό.

189. Σωστό.

190. Λάθος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος, τόσο δυσκολότερα μπορεί να μεταβληθεί η κινητική του κατάσταση.

191. Σωστό.

192. Λάθος. Εξαρτάται και από το μέσο διάδοσης.

193. Σωστό.

194. Σωστό.

195. Λάθος. Κατά το συντονισμό η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης δεν μεγιστοποιείται αλλά παίρνει μια συγκεκριμένη τιμή.

196. Λάθος. Η μάζα ενός στερεού σώματος έχει μία μόνο τιμή, όμως η ροπή αδράνειάς του έχει άπειρες.

197. Λάθος. Το φαινόμενο Doppler δίνει αισθητά αποτελέσματα για το φως, όταν οι πηγές φωτός κινούνται με ταχύτητες συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός.

198. Σωστό. Σύμφωνα με τη σχέση Κ = L² / (2·I) .

199. Λάθος. Σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού η γωνιακή επιτάχυνση των τροχών του είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση δυτικά.

200. Λάθος. Μετωπική και κεντρική κρούση είναι ίδιες έννοιες.

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

18 σκέψεις σχετικά με το “Απαντήσεις στις ερωτήσεις 101 – 200 θεωρητικές ερωτήσεις της Φυσικής Γ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s