Νέα Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Μπορούμε να προσφέρουμε και να δοκιμάσουμε να δώσουμε σε μορφή video υλικό που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει τους μαθητές. Ας δούμε τις δυνατότητες ενός ακόμα μέσου με νέο τρόπο.

Δείτε αν θέλετε το κανάλι του youtube όπου αναρτούμε τα video

Τα video θέλουν ανάλυση HD 1080p για να τα δείτε με την καθαρότερη εικόνα.

Video:

Άσκηση επαναληπτική Μαρίνου Ηλιόπουλου Φυσικής Α΄ λυκείου

11617 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ Λυκείου

11623 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ Λυκείου

11631 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11633 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11634 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11635 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11636 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11637 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11638 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11639 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11640 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11641 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11642 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11643 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11644 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11646 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11649 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11652 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11653 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11654 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11655 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11656 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11660 Τράπεζας θεμάτων Φυσικής Α΄ λυκείου

11661 Τράπεζας θεμάτων, Φυσικής Α΄ λυκείου

11662 Τράπεζας θεμάτων, Φυσικής Α΄ λυκείου

11664 Τράπεζας θεμάτων, Φυσικής Α΄ λυκείου

11665 Τράπεζας θεμάτων, Φυσικής Α΄ λυκείου

11667 Τράπεζας θεμάτων, Φυσικής Α΄ λυκείου

11668 Τράπεζας θεμάτων, Φυσικής Α΄ λυκείου

11669 Τράπεζας θεμάτων, Φυσικής Α΄ λυκείου

11670 Τράπεζας θεμάτων, Φυσικής Α΄ λυκείου

Ασκήσεις στη Γ΄ λυκείου

Ισορροπία & διατήρηση επαφής

Ράβδος σε επαφή με ταλαντούμενο σύστημα

Ισορροπία, κρούση, ΑΑΤ & χάσιμο επαφής

Ελατήριο, τροχαλία, κεκλιμένο επίπεδο, ισορροπία

Ελατήριο, σταθερό υποστύλωμα, κεκλιμένο επίπεδο, χάσιμο επαφής, ισορροπία

Μπορείτε να δώσετε το δικό σας feedback / σχόλιο είτε εδώ

είτε στο κανάλι του youtube όπου θα τα αναρτούμε

με σκοπό να βελτιωθεί το υλικό και ταυτόχρονα να δούμε την αποτελεσματικότητα του.

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.