Η Φυσική στην Β λυκείου

Δείτε την Φυσική της Α λυκείου

Δείτε τι άλλο έχει δημοσιευτεί στην Β λυκείου

Στην ιστοσελίδα φυσικά Φυσική, υπάρχουν διαφορετικά πακέτα δημοσιεύσεων και video, για όλες τις τάξεις του λυκείου.

Στη σελίδα αυτή, τα θέματα αφορούν την Φυσική της Β λυκείου.

Θέματα στην Β λυκείου

Θα δημοσιευτούν θέματα, με γνώριμο τρόπο που έχει αλλαγές στα σημεία.

Οριζόντια βολή

Το video του θέματος 21438 2.2 (2ο θέμα)

21438 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21438 2.2 : Οριζόντια βολή, δίνεται το ύψος, ζητείται η οριζόντια μετατόπιση.

Το video του θέματος 21688 2.1 (2ο θέμα)

21688 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21688 2.1 : Οριζόντια βολή δύο σωμάτων, ίδιο H , διαφορετικό υ , σχέση για τα ύψη;

Το video του θέματος 21440 2.2 (2ο θέμα)

21440 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21440 2.2 : Οριζόντια βολή, δίνεται υ στο έδαφος, βρείτε το ύψος.

Το video του θέματος 20233 2.1 (2ο θέμα)

20233 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 20233 2.1 : Οριζόντια βολή από το ίδιο ύψος, για δύο ίδια σώματα, αλλάζει η αρχική ταχύτητα, αλλάζει ο χρόνος;

Το video του θέματος 20230 2.1 (2ο θέμα)

20230 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 20230 2.1 : Οριζόντια βολή δύο φορές από το ίδιο ύψος για το ίδιο σώμα, να γίνει σύγκριση των χρόνων.

Το video του θέματος 20232 2.1 (2ο θέμα)

20232 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 20232 2.1 : Οριζόντια βολή σωμάτων που βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη, να γίνει σύγκριση των χρόνων.

Το video του θέματος 19477 2.1 (2ο θέμα)

19477 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 19477 2.1 : Οριζόντια βολή, σχέση μέτρου κατακόρυφης κ΄ οριζόντιας ταχύτητας, σε χρόνο;

Το video του θέματος 19651 2.1 (2ο θέμα)

19651 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 19651 2.1 : Οριζόντια βολή με υ0 , Η, S1 , αν υ0 η ίδια , 4∙Η , το S2 ;

Το video του θέματος 19480 2.2 (2ο θέμα)

19480 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 19480 2.2 : Οριζόντια βολή με Η, υ0 , S και H , υ0΄ = 2∙υ0 , S΄ ποια η σχέση S΄ ; S .

To 16873 2.1 θεωρώ ότι είναι κλώνος του 20230 2.1 , δεν έχει νόημα να ασχοληθώ ξανά.

Το video του θέματος 16249 2.1 (2ο θέμα)

16249 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου(2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16249 2.1 : Οριζόντια βολή δίνεται υ0 , h και D απόσταση δύο κτιρίων και ζητείται ο χρόνος επαφής.

Το video του θέματος 16206 2.2 (2ο θέμα)

16206 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16206 2.2 : Οριζόντια βολή σε χρόνο t δίνεται Κ΄ = 2∙Κ0 βρείτε το πηλίκο υx / υy .

To 16118 2.2 θεωρώ ότι είναι κλώνος του 19651 2.1 , δεν έχει νόημα να ασχοληθώ ξανά.

Το video του θέματος 16871 2.2 (2ο θέμα)

16871 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16871 2.2 : Οριζόντια βολή , ποια η γωνία φ μεταξύ υx και υ0 ;

To 16737 2.1 θεωρώ ότι είναι κλώνος του 20233 2.1 (ή και του 20230 2.1) βέβαια οι μάζες είναι διαφορετικές αλλά δεν επηρεάζουν την κίνηση, δεν έχει νόημα να ασχοληθώ ξανά.

Το 16639 2.1 θεωρώ ότι είναι ένα ερώτημα θέματος Α , σωστή είναι η επιλογή β , δεν έχει νόημα να το λύσω.

Το video του θέματος 16264 2.1 (2ο θέμα)

16264 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16264 2.1 : Οριζόντια βολή , δίνεται x = y , ζητείται το μέτρο της υ .

Το video του θέματος 16098 2.2 (2ο θέμα)

16098 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16098 2.2 : Οριζόντια βολή, βρείτε τη σχέση του Η με τα υ0 και S .

Το video του θέματος 16039 2.1 (2ο θέμα)

16039 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16039 2.1 : Οριζόντια βολή δύο σωμάτων από διαφορετικό ύψος, ζητείται σύγκριση χρόνων.

Το video του θέματος 16085 2.1 (2ο θέμα)

16085 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16085 2.1 : Οριζόντια βολή όπου υ = 3∙υ0 , t = ;

Το video του θέματος 16049 2.1 (2ο θέμα)

16049 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16049 2.1 : Οριζόντια βολή κ΄ ελεύθερη πτώση, από το ίδιο ύψος, η σχέση των χρόνων.

Κυκλική κίνηση

Το video του θέματος 21850 2.1 (2ο θέμα)

21850 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21850 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , RΒ = 2∙RA , υΒ = υΑ / 2 , ΤΑ / ΤΒ = ;

Το video του θέματος 21849 2.1 (2ο θέμα)

21849 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21849 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , RΒ = RA / 2 , fA = 4∙fB , υΑ / υΒ = ;

Το video του θέματος 21848 2.1 (2ο θέμα)

21848 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21848 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , υ2 = υ1 / 2 , R1 = R2 , ω1 / ω2 = ; και ακ,1 / ακ,2 = ;

Το video του θέματος 21768 2.2 (2ο θέμα)

21768 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21768 2.2 : Ομαλή κυκλική κίνηση , υ2 = υ1 , RA = RB , SA ; SB .

Το 21767 2.2 θεωρώ ότι έχει την εξής απάντηση : Το σώμα εκτελεί οριζόντια βολή , η εξίσωση της τροχιάς του μας δίνει την μορφή της καμπύλης και δεν είναι τμήμα κύκλου. Σωστή επιλογή είναι η β , δεν έχει νόημα να το λύσω.

Το video του θέματος 21686 2.1 (2ο θέμα)

21686 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21686 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , πότε θα συναντηθούν ο λεπτοδείκτης και ο ωροδείκτης ;

Το video του θέματος 21403 2.1 (2ο θέμα)

21403 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 21403 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , RA < RB , T η ίδια , ακ,Α ; ακ,Β .

Το video του θέματος 16710 2.2 (2ο θέμα)

16710 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16710 2.2 : Ομαλή κυκλική κίνηση , Δύο σημεία RA = RB / 2 , TA ; TB , υΑ ; υΒ , ωΑ ; ωΒ .

Το video του θέματος 16104 2.1 (2ο θέμα)

16104 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16104 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση, ένα νήμα σπάει, να βρείτε το  ω1 / ω2 .

Το video του θέματος 16065 2.1 (2ο θέμα)

16065 2.1 τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16065 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση, σε ρολόι : l1 / l2 = 1 / 12 , βρείτε το  υ1 / υ2 .

16121 2.2 Η λύση είναι γραφική, δεν θα ασχοληθώ.

16711 2.1 Η λύση είναι γραφική, υπάρχει και μια απλή ερώτηση, δεν θα ασχοληθώ.

Το video του θέματος 19653 2.1 (2ο θέμα)

19653 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 19653 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση, σώμα διαγράφει ημικύκλιο, ΔΚ = ;

Το video του θέματος 20105 2.1 (2ο θέμα)

20105 2.1 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 20105 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση, η υ΄ = 2∙υ , Fκ΄ ; Fκ .

Το video του θέματος 16039 2.2 (2ο θέμα)

16039 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16039 2.2 : Ομαλή κυκλική κίνηση, σώματα δεμένα σε νήμα, L1 = 3∙L2 , T1 = 2∙T1 , ακ,1 ; ακ,2 .

Το video του θέματος 16639 2.2 (2ο θέμα)

16639 2.2 Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Β λυκείου (2ο θέμα)

Το κείμενο (pdf) του 16639 2.2 : Ομαλή κυκλική κίνηση, σώμα δεμένo σε νήμα, το νήμα κόβεται, Τορ = ;

Η αφιέρωση είναι η ίδια:

Στον καθηγητή Α (any, κάθε) που προσπαθεί να ενεργοποιήσει τους νευρώνες του μυαλού των μαθητών αλλά και τους δικούς μας.

Δείτε την Φυσική της Α λυκείου

Δείτε τι άλλο έχει δημοσιευτεί στην Β λυκείου