Φαινόμενο Dunning – Kruger

Dunning_Kruger Effect

Δείτε την wikipedia.

Δείτε στο youtube.

Θεωρούμε ότι η παραπάνω μελέτη θα βοηθήσει να κατανοήσουμε:

  • Τις πολιτικές επιλογές των κατοίκων της χώρας μας
  • Τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας
  • Την κατάσταση στην παιδεία
  • και πολλές ακόμα περιπτώσεις

 

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements